● فنی تخصصی:

ارایه آموزش های مربوط به استاندارد ها، مقررات ایمنی، سیستم های بهره برداری و کنترل پروسه های مکانهای مستعد خطر انفجار

● نگهداری:

آموزش تخصصی شیوه تعمیرات و نگهداری سیستم ها و ماشین آلات با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان اروپایی

● آموزش های حین نصب:

آموزش تخصصی شیوه تعمیرات و نگهداری سیستم ها و ماشین آلات با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان اروپایی

 • تستاین متن تست است
 • تستاین متن تست است
این متن تست است
 • correct
  این متن تست است
 • correct
  این متن تست است
 • correct
  این متن تست است