خطرات کار در معدن زغال سنگ و اقدامات ایمنی:

کار در معدن زغال سنگ با خطراتی نظیر تنفس گرد و ذرات معدنی، گازهای خطرناک، سقوط سقف، استرس گرمایی، صدا و لرزش همراه است. برای ایمنی، کارگران باید از ماسک تنفسی و آشکارسازهای گاز استفاده کنند، پشتیبانی سقف مناسب داشته باشند، تهویه مناسب فراهم کنند، در آموزش‌های اضطراری شرکت کنند، و تجهیزات محافظتی شخصی را به کار ببرند. اجتناب از تماس با خطرات معدنی و پیگیری مراقبت‌های پزشکی نیز ضروری است. ... ادامه مطلب

معدن زغال سنگ چیست ؟

معدن زغال سنگ یک معدن است که از آن زغال سنگ استخراج می‌شود. زغال سنگ یک نوع سنگ آتشفشانی است که از مواد عضوی مانند گیاهان قدیمی تشکیل شده است. این سنگ به عنوان یک منبع انرژی اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک سوخت فسیلی برای تولید برق و گرما استفاده می‌شود. ... ادامه مطلب