خطرات کار در معدن زغال سنگ و اقدامات ایمنی:

کار در معدن زغال سنگ با خطراتی نظیر تنفس گرد و ذرات معدنی، گازهای خطرناک، سقوط سقف، استرس گرمایی، صدا و لرزش همراه است. برای ایمنی، کارگران باید از ماسک تنفسی و آشکارسازهای گاز استفاده کنند، پشتیبانی سقف مناسب داشته باشند، تهویه مناسب فراهم کنند، در آموزش‌های اضطراری شرکت کنند، و تجهیزات محافظتی شخصی را به کار ببرند. اجتناب از تماس با خطرات معدنی و پیگیری مراقبت‌های پزشکی نیز ضروری است. ... ادامه مطلب

استخراج معدن؛ معرفی و تاریخچه

معدن زغال سنگ یک منبع انرژی با تاریخچه قدیمی است که از قرون باستان تا امروز مورد استفاده قرار گرفته است. در قرن‌های گذشته، از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی گرماییابی و انرژی در صنایع استفاده می‌شد. با توسعه سیستم‌های حمل و نقل در قرن 19 و پیدایش منابع انرژی جایگزین در قرن 20، صنعت زغال سنگ تغییراتی را تجربه کرد. امروزه، با توجه به نگرانی‌های محیط‌زیستی، تلاش‌ها برای کاهش آلودگی و استفاده از تکنولوژی‌های پاکتر در احتراق زغال سنگ در حال انجام است. تغییرات بیشتری در آینده ممکن است به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی اتخاذ شوند. ... ادامه مطلب